Marin Zaninović (1930–2022)

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Darko Periša

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Periša, D. (2023). Marin Zaninović (1930–2022). Godišnjak Centra Za balkanološka Ispitivanja, 51, 127–129. https://doi.org/10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH.51-169