[1]
Jašarević, A., Bulatović, J. and Jovanović, J. 2022. Archaeological and Bioarchaeological Evidence from the Ottoman period Bosnia: The Case Study of Doboj-Čaršija. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja. 50 (Apr. 2022), 159–186. DOI:https://doi.org/10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH-50.156.