[1]
Bruyako, I., Govedarica, B. and Manzura, I. 2023. The cemetery of the Cernavodă I culture at Orlovka-Kartal. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja. 51, (Feb. 2023), 5–34. DOI:https://doi.org/10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH.51-161.