[1]
Vejzagić, S. 2023. Chronicle: Izvještaj o radu Centra za balkanološka ispitivanja u 2022. godini. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja. 51, (Feb. 2023), 125–126. DOI:https://doi.org/10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH.51-168.