[1]
Periša, D. 2023. Marin Zaninović (1930–2022). Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja. 51, (Feb. 2023), 127–129. DOI:https://doi.org/10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH.51-169.