[1]
Čahtarević, G. and Halilović, Z. 2023. Epitaphs of the scribe Semorad. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja. 52, (Dec. 2023), 139–157. DOI:https://doi.org/10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH.52-177.