Vasilj, S. (2022). In memoriam. Godišnjak Centra Za balkanološka Ispitivanja, (41), 283–284. https://doi.org/10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH-41.18