Bruyako, I., Govedarica, B., & Manzura, I. (2023). The cemetery of the Cernavodă I culture at Orlovka-Kartal. Godišnjak Centra Za balkanološka Ispitivanja, 51, 5–34. https://doi.org/10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH.51-161