Vejzagić, S. (2023). Chronicle: Izvještaj o radu Centra za balkanološka ispitivanja u 2022. godini. Godišnjak Centra Za balkanološka Ispitivanja, 51, 125–126. https://doi.org/10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH.51-168