BRUYAKO, I.; GOVEDARICA, B.; MANZURA, I. The cemetery of the Cernavodă I culture at Orlovka-Kartal. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja, [S. l.], v. 51, p. 5–34, 2023. DOI: 10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH.51-161. Disponível em: https://godisnjak.anubih.ba/index.php/godisnjak/article/view/168. Acesso em: 19 jun. 2024.