VEJZAGIĆ, S. Chronicle: Izvještaj o radu Centra za balkanološka ispitivanja u 2022. godini. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja, [S. l.], v. 51, p. 125–126, 2023. DOI: 10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH.51-168. Disponível em: https://godisnjak.anubih.ba/index.php/godisnjak/article/view/175. Acesso em: 19 jun. 2024.