PERIŠA, D. Marin Zaninović (1930–2022). Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja, [S. l.], v. 51, p. 127–129, 2023. DOI: 10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH.51-169. Disponível em: https://godisnjak.anubih.ba/index.php/godisnjak/article/view/176. Acesso em: 1 oct. 2023.