Jašarević, Aleksandar, Jelena Bulatović, and Jelena Jovanović. 2022. “Archaeological and Bioarchaeological Evidence from the Ottoman Period Bosnia: The Case Study of Doboj-Čaršija”. Godišnjak Centra Za balkanološka Ispitivanja, no. 50 (April):159-86. https://doi.org/10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH-50.156.