Bruyako, Igor, Blagoje Govedarica, and Igor Manzura. 2023. “The Cemetery of the Cernavodă I Culture at Orlovka-Kartal”. Godišnjak Centra Za balkanološka Ispitivanja 51 (February):5-34. https://doi.org/10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH.51-161.