Periša, Darko. 2023. “Marin Zaninović (1930–2022)”. Godišnjak Centra Za balkanološka Ispitivanja 51 (February):127-29. https://doi.org/10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH.51-169.