Nikolaevich Korenevskij, S. . (2022) “The Maikop culture in the Northern Caucasus”, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja, (41), pp. 7–36. doi: 10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH-41.1.