Vasilj, S. (2022) “In memoriam”, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja, (41), pp. 283–284. doi: 10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH-41.18.