Bruyako, I., Govedarica, B. and Manzura, I. (2023) “The cemetery of the Cernavodă I culture at Orlovka-Kartal”, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja, 51, pp. 5–34. doi: 10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH.51-161.