Vejzagić, S. (2023) “Chronicle: Izvještaj o radu Centra za balkanološka ispitivanja u 2022. godini”, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja, 51, pp. 125–126. doi: 10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH.51-168.