Govedarica, B. (2023) “On some fundamental problems in the study of Balkan prehistory”, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja, 52. doi: 10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH.52-170.