Čahtarević, G. . and Halilović, Z. (2023) “Epitaphs of the scribe Semorad”, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja, 52, pp. 139–157. doi: 10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH.52-177.