Bruyako, I., B. Govedarica, and I. Manzura. “The Cemetery of the Cernavodă I Culture at Orlovka-Kartal”. Godišnjak Centra Za balkanološka Ispitivanja, vol. 51, Feb. 2023, pp. 5-34, doi:10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH.51-161.