Vejzagić, S. “Chronicle: Izvještaj O Radu Centra Za balkanološka Ispitivanja U 2022. Godini”. Godišnjak Centra Za balkanološka Ispitivanja, vol. 51, Feb. 2023, pp. 125-6, doi:10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH.51-168.