Periša, D. “Marin Zaninović (1930–2022)”. Godišnjak Centra Za balkanološka Ispitivanja, vol. 51, Feb. 2023, pp. 127-9, doi:10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH.51-169.