Bruyako, Igor, Blagoje Govedarica, and Igor Manzura. “The Cemetery of the Cernavodă I Culture at Orlovka-Kartal”. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja 51 (February 24, 2023): 5–34. Accessed June 19, 2024. https://godisnjak.anubih.ba/index.php/godisnjak/article/view/168.